Byggeri / istandsættelse

 

Vinduer 

Hvis du ønsker at male dine vinduer udvendigt så SKAL de males med Gori 88 med farvenkoden: 720 Grøn Umbra.

Foreningen betaler for malingen. Kontakt derfor bestyrelsen for at høre, om vi har noget stående - hvis ikke indkøber man selv malingen og får pengene returneret, når resten af malingen er afleveret til bestyrelsen.

 

Generelle istandsættelser

Jvf. foreningens vedtægter §10 skal alle bygningsforandringer godkendes af bestyrelsen, inden de foretages. Bygningsforandringer kræver ligeledes kommunens godkendelse.

Små ting som tapetsering, maling og den slags skal ikke godkendes, men hvis der bliver ændret på selve bygningen f.eks. hvis man ønsker at flytte en væg, åbne en væg for at ændre el-installationer, ændre på installationer i badeværelset eller brække gulvet op kræver det som minimum bestyrelsens (og i de fleste tilfælde også kommunens) godkendelse. De nævnte ting er kun eksempler, så hvis du er i tvivl om dine ændringer kræver godkendelse, så skriv til bestyrelsen.

Det er vigtigt at det overholdes, da der er tale om en gammel bygning som indeholder diverse "finurligheder". Derfor kan ændringer der virker uskadelige få alvorlige konsekvenser.

Bestyrelsen vil som udgangspunkt godkende alle istandsættelser så længe, at de ikke har negativ indflydelse på ejendommen eller vil skabe varige gener for foreningens øvrige beboere. Bestyrelsens godkendelse gør, at der kan søges om tilladelse hos kommunen, men bestyrelsens godkendelse vil være betinget af at ændringerne også godkendes af kommunen.

Det er kommunen der har overblikket, over hvilke vægge der er bærende, hvor diverse rør løber osv. så det er af stor vigtighed at kommunen inddrages før bygningsændringer.

Procedure

- Ejeren af lejligheden udarbejder en nøjagtig beskrivelse af projektet med evt. tilhørende tegninger

- Projektbeskrivelsen sendes til bestyrelsen, der vil tage stilling til om ændringer kan godkendes

- Efter bestyrelsens godkendelse kontaktes kommunen, så de kan give svar på om projektet kan godkendes

- Efter byggetilladelse kan istandsættelserne gå i gang og byggetilladelsen skal sendes til bestyrelsen

- Når projektet er gjort færdigt meldes dette til kommunen, så de kan lave en endelig godkendelse, som ligeledes sendes til bestyrelsen

 

 

 

Kontakt

Bestyrelsen

Ved akutte tilfælde med fare for skade på ejendommen skal viceværten kontaktes. Se kontaktinfo under fanen "Vicevært / Håndværkere".

 

Undlad venligst at kontakte bestyrelsens medlemmer på deres private telefon, med mindre dette er specifikt aftalt - dette er også gældende for firmaer der ønsker at sælge produkter eller service til foreningen.


Bestyrelsen består af en række beboere der bliver (gen)valgt ved den årlige generalforsamling. Medlemmerne af bestyrelsen mødes en gang månedligt for at drøfte aktuelle sager og træffe beslutninger for foreningens fremtidige aktiviter.

Al arbejde i bestyrelsen er frivilligt, hvilket også betyder, at bestyrelsen ikke kan stå til rådighed 24 timer i døgnet. Du skal dog være velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller har behov for vores hjælp. Du kan forvente at vi svarer inden for maks 2-3 dage under normale omstændigheder.

Vi fortrækker at du kontakter selve bestyrelsen og ikke et enkelt medlem. Det vil også være med til at sikre, at du får hurtigere svar. Inden du kontakter bestyrelsen bedes du overveje, om du med fordel kunne rette henvendelse til enten viceværten eller vores administrator.

Viceværten kontaktes, hvis der er akut fare for skade på ejendommen, eller hvis det drejer sig om mindre vedligeholdelse på ejendommen. Eksempler på ting som viceværten tager sig af kunne være: Udskiftning af en pære på fællesarealer, udskiftning af navneskilt på dørtelefon, problemer med dør ind til en opgang eller med porten. Se mere under fanen "Vicevært / Håndværkere".

Vest Administration A/S kontaktes, hvis din henvendelse eksempelvis drejer sig om  fælleslån eller fællesudgifter. Se mere under fanen "Vest Administration A/S".

 

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@bispeengen.dk

Regninger og lignende skal sendes til foreningen via vores administrator, men post der er henvendt til bestyrelsen og ikke haster ifht. besvarelse kan sendes på:

 

E/F Bispeengen
Munkensvej 4, kld
2000 Frederiksberg

 

Medlemmer af bestyrelsen:

 

Felter med * skal udfyldes.

Ulf Boysen
Formand

bestyrelsen@bispeengen.dk

Borups Alle 110, st.
Formand for foreningen siden 2012

Kristine Esbjerg Nielsen
Næstformand

bestyrelsen@bispeengen.dk

Borups Alle 108, 1.th
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Kristian Wowk Hansen
Kasserer

Borups Alle 108, 2.tv
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Lars Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Borups Alle 110, 1.tv
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Alexander Da Costa Carneiro
Bestyrelsesmedlem

Munkensvej 10, 4.th
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Henrik Mortensen
1. suppleant

bestyrelsen@bispeengen.dk

Bispeengen 11, 1.th
Medlem af bestyrelsen side 2013

Peter Jeppesen
2. suppleant

bestyrelsen@bispeengen.dk

Medlem af bestyrelsen siden 2014